Хепатит – някои важни подробности, които ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да знаете

Това е основна информация за заболяването хепатит

хепатит

Тя ще ви даде най-обща представа за механизмите на заболяването, причини и произход

Какво е хепатит?

Хепатит е гръцкият термин за възпаление на черния дроб. Това възпаление се характеризира с разрушаване броя на клетките на черния дроб и наличието на възпалителни клетки в чернодробната тъкан.

Хепатит може да бъде причинен от вируси, които атакуват предимно клетките на черния дроб, като хепатит А и Б. Пациенти с жлезиста треска, причинена от вируса на Epstein-Barr, също могат да страдат от атака на хепатит.

Заболяването може да бъде разделено в две подгрупи, според неговата продължителност:

 • остър хепатит – продължава по-малко от шест месеца
 • хроничен хепатит – по-дълъг от шест месеца.

Какво може да предизвика остър хепатит?

Острият хепатит има няколко възможни причини.

 • Инфекциозен вирусен хепатит, като хепатит А, хепатит В, хепатит С, хепатит D и хепатит Е
 • Други вирусни заболявания, като жлезиста треска и цитомегаловирус
 • Тежки бактериални инфекции
 • Амебна инфекция
 • Лекарствата, например отравяне с парацетамол и някои видове упойки
 • Токсини: алкохол и гъбични токсини

Какво може да причини хроничен хепатит?

Хроничният хепатит също има редица различни причини.

 • Инфекциозен хепатит, като хепатит В, хепатит С и хепатит D.
 • Лекарствени реакции.
 • Токсини, като алкохол.
 • Автоимунен хепатит. Това е заболяване, при което броят на чернодробните клетки се разрушават от собствената имунна система на пациента. Автоимунен хепатит може също така понякога се проявява като остър хепатит. Причината не е известна.
 • Вродени метаболитни нарушения, такива като болест на Уилсън (разстройство на метаболизма на медта в организма) и хемохроматоза (разстройство железния метаболизъм на тялото).

Author: Mari

Share This Post On