Хепатит – някои важни подробности, които ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да знаете

Това е основна информация за заболяването хепатит Тя ще ви даде най-обща представа за механизмите на заболяването, причини и произход Какво е хепатит? Хепатит е гръцкият термин за възпаление на черния дроб. Това възпаление се характеризира с разрушаване броя на клетките на черния дроб и наличието на възпалителни клетки в чернодробната тъкан. Хепатит може да бъде причинен от вируси, които атакуват предимно клетките на черния дроб, като...

Read More