Инфаркт на черния дроб – що е то?

Както и при сърцето, при черния дроб също може да се получи прекъсване на кръвопотока, което да доведе до инфаркт.

pregled-korem-cheren-drobЧернодробната артерия е тази, която доставя 30 % от кръвотока за черния дроб и 50 % от кислорода. Тя е клон на a. coeliaca. Заболяванията при черния дроб, засягащи определени съдове рядко може да доведат до исхемия и инфаркт на черния дроб, за разлика от другите органи, но за това пък такова заболяване може да е налице от друг причинител. А именно хепаталното кръвонасядане, до което се стига при запушване на чернодробната артерия.

Най-често това запушване е следствие на операции, емболии или цитостатични лечение с катетър, който наранява интимата на артерията. Много по-рядко, но все пак е факт, запушване следствие на бактериален ендокардит.

Как се разпознава инфаркт на черния дроб? При едно бързо запушване, болният изпитва болки, стига до жълтеница и вдига висока температура. Тези клинично изявени случаи най-често биват наблюдавани след операция на черния дроб, по-точно неговата трансплантация и то особено при деца. В този случаи има голяма опасност за живота на покосения от инфаркт на черния дроб, защото може да загине от чернодробна или бъбречна недостатъчност. 

Лечението на инфаркт на черния дроб е симптоматично до образуване на колатерали.

Author: admin

Share This Post On