Инфаркт на черния дроб – що е то?
май17

Инфаркт на черния дроб – що е то?

Както и при сърцето, при черния дроб също може да се получи прекъсване на кръвопотока, което да доведе до инфаркт. Чернодробната артерия е тази, която доставя 30 % от кръвотока за черния дроб и 50 % от кислорода. Тя е клон на a. coeliaca. Заболяванията при черния дроб, засягащи определени съдове рядко може да доведат до исхемия и инфаркт на черния дроб, за разлика от другите органи, но за това пък такова заболяване може да е налице от...

Read More