Кистозни заболявания на черния дроб

Черният дроб страда от редица болести, които с времето може да се превърнат в хронични и да доведат до редица неудобства и дискомфорт. Отделно и че може да са причина за летален край. Ето защо е необходимо здравето на черния дроб да бъде наш основен приоритет.

operaciaЕдна от болестите, които може да причини и вторични неуредици е кистозната болест на черния дроб. Причините за нейното развитие не са точно определени, но се смята, че това е вродено заболяване. Кистите, които се образуват в тъканта на органа, се ограничават от епител, който е много подобен на този на жлъчната система и има вероятност да са резултат от прогресивна дилатация на жлъчни микрохамартоми. Поради това, че след изследване става ясно, че в кистите се съдържат жлъчка, според текущата хипотеза, микрохамартомите не развиват нормална връзка с билиарното дърво.

Смята се, че поликистозата на черния дроб, както казахме е вродено заболяване, и се асоциира с автозомно доминантна поликистоза на бъбреците. За разлика от кистите в бъбреците, които предхождат чернодробните, те не водят до чернодробна фиброза и недостатъчност.

При повечето пациенти, при които са налице прости кисти на черния дроб не се изисква специално лечение, а периодично наблюдение, при което ако се установи, че кистата е нараснала и причинява дискомфорт, може да се наложи хирургическо отстраняване. Множествената кистозна болест на черния дроб се развива бавно и рядко смущава чернодробната функция. 

Author: admin

Share This Post On