Лекарствено-индуцирани чернодробни увреждания

По своето определение, лекарствено-индуцираните чернодробни увреждания представляват увреждания на структурата или функциите на черния дроб, които са в пряка връзка с  моментния прием на лекарствени средства от пациента. Тогава говорим за сериозни компликации на лекарствената терапия, водещи до усложнения.

d-infantumСледната класификация на лекарствено-индуцираните чернодробни увреждания може да бъде разгледана според няколко основни фактора:

Според продължителността във времето:

– остри, когато времетраененето е от дни до няколко седмици и дори 3 месеца;
– субакутни, когато увреждането трае повече от няколко седмици или дори месеци;
– и хронични, когато говорим за увреждане над три месеца.

Според типа на паренхимното увреждане биват:

– хепатоцелуларни
– холестатични
– смесени

Според причинната връзка с лекарството:
– сигурно съмнително
– вероятно изключено
– възможно

В последните случаи се правят няколко допълнителни изследвания, за да се установи връзката с приеманото лекарство.

Освен лекарствения фактор, силно влияние върху интоксикацията на черния дроб с медикаменти, оказват влияние и някои други, които може всеки да притежава. Факторите, от които се вляе тежестта и случая на заболяването, се разделят на ендогенни и екзогенни фактори.

Най-важните от тях са:

А/ Ендогенни фактори: Тук влизат всички фактори като:
– възраст и раса
– конституционален и хранителен статус
– моментното хормонално състояние, в това число и точната фаза на менструалния цикъл при жените, настъпила или приключила бременност и др.;
– моментният статус на имунната система, когато организмът е бил под обстрела на тежко заболяване и имунната система е концентрирала всичките си сили в него, за да пребори „нападателите“;
– генетичният полиморфизъм на биотрансформиращите ензими
– миналото и сегашно чернодробно заболяване/заболявания, при които отново има отслабващ фактор, влияещ на моментното състояние.

Б/ Екзогенни фактори: Това най-често са фактори, които не зависят изцяло от самия индивид – външни и обусловени извън организма:
– околната среда и храната
– лекарствата, лекарствените взаимодействия, ензимната индукция
– имуносупресия и имуностимулация (напр. ятрогенни)

Лечението се осигурява чрез специали медикаменти под строг лекарски контрол или като за начало след спиране на приеманите лекарства, виновни за интоксикацията.

Author: admin

Share This Post On