Възникване и лечение на алкохолен хепатит

Под алкохолен хепатит, се разбира развитие на остро дегенеративно и възпалително поражение на черния дроб. Като въпросните поражения са обусловени от алкохол. Заболяването има потенциала да прогресира или да се подложи на обратно развитие.

article_11805_thema88Алкохолен хепатит се развива, когато консумацията на алкохол е ежедневие и често освен него се развиват такива заболявания, като опасните мастна дистрофия на черния дроб, алкохолна фиброза и цироза.

При хепатите, причинени от алкохол, се установява алкохолоен хиалин, който е центролобуларно разположен, а не както се е смятало досега – образуван в резултат на деструкцията на хепатоцитите. Освен това заболяването има и голямо имунно значение, което определя и до колко ще прогресира по-нататък то. Откриването на алкохолен хиалин в черния дроб съвпада с високото ниво на имуноглобулин А, което потвърждава неговата антигенна природа.

Заради тези наличия на нетипични образувания се стига до портална хипертензия, в основата на която лежи постсинусоидален блок. Ако след излекуването от алкохолен хепатит, се стигне до повторно заболяване, заради неограничаването на алкохола, то това може да предизвика остри възпалителни-некротични процеси, които неизбежно водят до тежки поражения на черния дроб и освен, че хепатита става хроничен, може да се стигне до цироза.

Общо казано, в симптомите и следстията от алкохолния хепатит, има нарушен клетъчен имунитет, намалено количество на циркулиращите Т-лимфоцити с едновременното им интрахепатоцитно увеличение, понижение на митогенните реакции, образуване на алкохолен хиалин.

 

Author: admin

Share This Post On