Ягодообразен жлъчен мехур или холестероза

Холестерозата на жлъчния мехур представлява образуване на ендовезикални налипи, които са натоварени с отлагания от холестерол.

polipiЗаболяването може да бъде чиста холестероза или пък да бъде придружена от други заболявания на жлъчния мехур. Тя засяга тялото на жлъчния мехур, а локализацията й в главния жлъчен проток е изключително рядка. Когато има направена лапаротомия изгледът на жлъчния мехур не се променя. Не може да бъде установен патологичен процес, ако не се направи рентген, дори и чрез палпация не може да бъде установено. Заради това и се случват чести пропуски, ако преди това заболяването не е било установено рентгеново изследване. Холестерозата става очевидна едва при отваряне на жлъчния мехур. Тя се представя под две форми.

Първата форма на болестта холестероза на жлъчния мехур, която е известна и от край време като най-често проявяващия се – ягодов жлъчен мехур. При установена такава форма на холестероза, се наблюдават по вътрешната страна на жлъчния мехур малки жълти зърна, които изпъкват така релефно, че приличат на семенцата на ягодата.

При втората форма на холестероза се наблюдават полипи по жлъчката, които са изключително малки, много рядко надвишават размерите на грахово зърно. Пилипозните образувания са или враснали в самата стена на жлъчката, или педикулизирани. При последния случай тези малки образувания може да са с много крехка сктруктура и да се разпръскват и при най-малката манипулация. Техният цвят варира от светложълт подобно на слонова кост, от тъмнокафеникав, но по-рядко, та до зеленикави оттенъци. Разпределението и броя им в жлъчния мехур често са различни, като много рядко обаче са повече от 4-5, често пъти са единични.

Изключително важни при този вид заболяване и неговата диагностика, са рентгеновите данни. Именно те дават възможност без особени затруднения от страна на изследващия, да потвърди диагнозата на холестероза на жлъчния мехур. Рентгеновото изследване позволява да се проследяват статичните и динамичните признаци на холестерозата.

Author: admin

Share This Post On