Чернодробна кома и свързаните неудобства със заболяването

Какви са стадиите на чернодробната кома, които може да се наблюдават при заболелите от нея:

komsI ст.: В първият стадий се наблюдават такива симптоми като начална сънливост, обърканост на координацията и вниманието, наруение на концентрацията на вниманието, брадипсихия, промени в настроението, размит говор, flapping тремор („като крило на птица“)
II ст.: По-силно изразена сънливост и апатия, настъпват промени при пробите за писане и ЕЕГ, flapping тремор
III ст.: При този стадий, пациентът почти постоянно спи, но все още може да бъде разбуден, като корнеалният и сухожилните рефлекси са запазени, появява се странен дъх с мирис на суров черен дроб в устата, flapping треморът все още е налице, както и измененията в ЕЕГ
IV ст.: Кома: Пациентът изпада в дълбок сън и кома, при което не реагира на болкови дразнения, както и отпадат напълно корнеалните рефлекси, налице са и изменения в ЕЕГ.

Лечението на чернодробната кома може да се раздели на два основни подтипа:

1. Пристъпва се към етиологично и патогенетично лечение на развилата се чернодробна цироза и настъпилата в следствие на чернодробната кома.

2. Симптоматично лечение: то се състои в отстраняване на отключващите фактори на заболяването, например при стомашно-чревни кръвоизливи се предприема кръвоспиране и почистване на червата, лечение на евентуалните инфекции и др.

 

Author: admin

Share This Post On