Как изглежда черния дроб?

Черният дроб представлява най-голямата жлеза при гръбначните животни. При човека той е 2.5% от цялото телесно тегло.

images1Намира се в дясната горна част на коремната кухина и е прикрепен с връзки за диафраграмата, коремната стена, стомаха и червата. Тънка мембрана го защитава от околната среда. Тя се нарича Глисонова капсула.

Състои се от четири дяла:
десен
ляв
квадратен
опашен дял

Интересно е, че черният дроб е един от най-уникалните органи, тъй като притежава невероятни компенсиращи възможности и възможност за пълно възстановяване след тежко увреждане. Нито един друг орган не го притежава. Човек може да преживее и със 70% загубен черен дроб.

Кръвоснабдяването му е двойно – от чернодробната артерия (клон на коремната аорта) и порталната вена, която носи кръвта от червата. Тази функция има пряка връзка с факта, че черният дроб е наричан още „основна лаборатория“ за организма, заради основната му функция. Чернодробната артерия доставя оксигенирана кръв (обогатена на кислород) за поддържане на енергийните процеси, а порталната вена предоставя „материал за обработка“ на черния дроб.

Author: admin

Share This Post On