Колко и какъв алкохол уврежда тотално черния дроб?

Лекарите ни предупреждават, че ако в продължение на пет години, редовни консумираме по 80 грама спирт за мъжете и 40 грама за жените, увреждането необратимо, на черния дроб ни е в кърпа вързано.

bitНай-лекият стадий обаче на това увреждане, носещ името алкохолна стеатоза се лекува успешно. Важното е да се спре навреме. Лошото е обаче, че алкохолната болест на черния дроб може да се развие и при хората, които не надигат толкова често чашката. Даже да пиете само на официални срещи, вечери и като цяло мероприятия, и пак да се разболеете от това коварно заболяване. Най-лекият стадий на алкохолната болест – стеатоза, наречена още мастна дистрофия, се развива съвсем незабележимо без никакви симптоми и оплаквания. В повечето случаи се открива съвсем случайно. Хубавото при нея е фактът, че когато човек спре да пие, тя изчезва. Но ак за­поч­не пак да пие – тя се по­я­вя­ва от­но­во. За нея не се налага специално лечение, но все пак е нужно да бъде ускорено възстановяването на черния дроб. То­ва мо­же да ста­не със съв­ре­мен­ни­те ле­кар­с­т­ва – те га­ран­ти­рат въз­с­та­но­вя­ва­не на то­зи ва­жен ор­ган.

Нека да видим колко алкохол всътщност са тези 80 гра­ма спирт:

– 210 мл вод­ка;
– 2 лит­ра би­ра, т.е. 4 хал­би;
800 мл су­хо ви­но, т.е. ед­на бу­тил­ка.

А 40 гра­ма спирт оз­на­ча­ва:
– 100 мл вод­ка, т.е. 2 мал­ки чаш­ки;
– 1 ли­тър би­ра – 2 хал­би;
– 400 мл су­хо ви­но, т.е. 2 ча­ши.

Author: admin

Share This Post On